Prvé stretnutie v rámci tvorivého písania – Inšpirácia knihou, sa nieslo v zoznamovacom duchu všetkých zúčastnených. Lektor podujatia – p. Štefan Šimko, predstavil deťom svoju tvorbu, aj to, aké boli jeho literárne začiatky i to, čo rád číta.

Tí, ktorí na podujatie prišli, určite našli ďalšie zdroje inšpirácie pre svoju tvorbu, dostali malé domáce zadanie a vyjadrili spokojnosť slovami, že už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie. Neváhajte, príďte medzi nás! Stretneme sa 12.11. (sobota) o 9,45 hod. v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice (Letná 28).

 

Fotogaléria: