Iný svet
Paralelný svet, alternatívny svet, sci-fi svet, odlišný – v akomkoľvek význame slova, ale aj intertextová súvislosť – iný svet v knihách. Všetky tieto synonymá slova INÝ boli nosnou témou ďalšieho stretnutia v rámci dielne tvorivého písania. Nechýbala prezentácia vlastných textov, propagácia literárnych súťaží a nové domáce zadania.

 

 

Fotogaléria: