Asociácia
Prečo si ľudia podávajú ruky? Aké pocity v nás vzbudzuje dážď? Akú asociáciu vytvára – vyvoláva, bozk, dotyk, objatie, more?

Básnické obrazy, ustálené slovné spojenia, obraz niečoho, niekoho, predstavy. Ďalšia vďačná téma na rozvíjanie fantázie bola predmetom dielne tvorivého písania. Ale aj krátke rýmujúce sa texty so zakomponovaným vtipom, výraznou pointou.

 

Fotogaléria: