4. ročník charitatívnej zbierky

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja sa aj tohto roku zapojilo ako koordinátor do 4. ročníka celoslovenského charitatívneho projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Opäť sa nám potvrdilo, že vianočné obdobie charakterizuje pokoj, láska a dobré skutky ľudí s veľkým srdcom. S pomocou vás všetkých Spišiakov sme vyzbierali 389 krabíc, ktoré spríjemnili vianočný čas seniorom v Domove dôchodcov SNV, Dome Charitas sv. Kataríny Labouré SNV, Domove dôchodcov Nálepkovo n.o. a Dome Charitas sv. Damiána De Veuster Spišské Vlachy.

Ďakujeme všetkým darcom – jednotlivcom, pedagógom, rodičom, deťom a študentom materských, základných a stredných škôl, nášho mesta i okolia – Detským jasliam, Z. Nejedlého 5 SNV, Evanjelickej MŠ SNV, ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV, ZŠ Z. Nejedlého SNV, ZŠ Ing. Kožucha – triede p. Mgr. Márie Michalkovej, ZŠ Nad medzou SNV, ZŠ Bijacovce, ZŠ Odorín, ZŠ Iliašovce, Cirkevnému Gymnáziu Š. Mišíka SNV a Alžbetka n.o. , Poďakovanie pri projekte patrí aj Materskému centru DIETKA v Spišskej Novej Vsi za personálnu pomoc pri realizácii zbierky a firme ML Reklama SNV za tlač na označenie vyzbieraných krabičiek.

Milí priatelia každá jedna odovzdaná krabička plná lásky si našla svojho šťastného majiteľa a úprimná radosť v očiach všetkých obdarovaných bola pre nás vďaka vašej štedrosti neopakovateľným, neopísateľným a nezabudnuteľným pocitom a zážitkom.

 

Reportáž TV Reduta:

[video src="https://www.snv.sk//data_import/tvrVysielanie/211215/211215-3.mp4" /]

 

 

Fotogaléria: