O tom, že lesy, lúky a polia Slovenska sú domovom mnohých rastliniek, vieme všetci. Niektoré nás ohúria svojou krásou, iné tým, že majú liečivé účinky a ďalšie svojou vzácnosťou – sú zákonom chránené.

Dňa 18.4. 2023 to v knižnici rozvoniavalo nielen liečivými bylinkami, ale aj čajíkom z nich pripraveným, ktorý mohli tretiaci zo ZŠ Ing. Kožucha ochutnať. Naším hosťom a zároveň lektorom tohto podujatia bol pán Ing. Matej Pisarčík – pracovník pre enviromentálnu výchovu zo Správy národného parku Slovenský raj, ktorý nielen deti, ale aj nás dospelých, nadchol od prvej chvíle svojím zaujímavým rozprávaním o prírode Slovenského raja, o Kopaneckých lúkach, názornými ukážkami, sušenými bylinkami, i tými, ktoré nazbieral tesne predtým, než za nami prišiel. A tak sme krásu prírody vnímali všetkými našimi zmyslami. Deti si mohli svoje vedomosti overiť a doplniť nielen prostredníctvom kníh, ale aj pomocou pracovných listov, ktoré vedia využiť na hodine prírodovedy. Radosť bolo niekoľkonásobná – v našej motýlej farme prišli na svet malé motýliky. A takto pekne prírodou nabudení sme mohli vykročiť v ústrety novému dňu.
Ďakujeme, pán Matej Pisarčík. Vaše rozprávanie bolo pre nás všetkých impulzom k ďalšiemu spoznávaniu prírody.

 

Fotogaléria: