Kultúrne dedičstvo ako médium dialógu

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa 27. septembra v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s OZ Pro Memory a Mestom Spišská Nová Ves, konala odborná prednáška PhDr. Ruženy Kormošovej, PhD. na tému: Kultúrne dedičstvo ako médium dialógu, na ktorej verejnosti, ale aj pozvaným žiakom zo základnej školy na Lipovej ulici a študentom z cirkevného gymnázia predstavila Slovenskú cestu židovského kultúrneho dedičstva, bohatstva a kultúrnej rozmanitosti mesta Spišská Nová Ves. Pani Kormošová návštevníkov oboznámila s klenotmi židovskej kultúry na Slovensku, ktoré sa podarilo zachovať či obnoviť, no i s takými, ktoré boli zničené a takmer vymazané z histórie. Predstavila nám projekty, ktorým sa spolu so študentmi a dobrovoľníkmi dlhoročne venujú a pritom odhaľujú kus histórie, príbehy a osudy ľudí, ktorí tvorili súčasť dejín nášho mesta. Na podujatí sme sa bližšie zoznámili aj s niektorými židovskými tradíciami a mali možnosť vidieť, okrem iného, aj tóru vo forme tradičného zvitku, ktorá zaujala nielen nás – knihovníkov. Dúfame, že aj toto podujatie pomôže aj v mladých ľuďoch formovať rešpekt voči kultúrnej rozmanitosti a úctu k špecifikám rôznych kultúr, ktoré tvoria mozaiku spoločnosti.

Reportáž TV Reduta:

[video src="https://www.snv.sk/data_import/tvrVysielanie/221005/221005-3.mp4" /]

 

Fotogaléria: