Senzitívne obdobia dieťaťa

Druhá zo série prednášok s majiteľkou Monty krajiny Katarínou Kalikovou o Montessori pedagogike, ktorá sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, konala 22. februára 2024 bola zameraná na senzitívne obdobia dieťaťa. Účastníci sa dozvedeli, aké sú jednotlivé fázy vývinu dieťaťa a ako vytvoriť správne podmienky pre rozvoj jeho zručností v tom správnom čase, aby sa rozvíjalo prirodzeným spôsobom, ale aj to, ako dieťa pozorovať a jednotlivé fázy rozpoznať. Prednáška bola spojená aj s ukážkami konkrétnych aktivít, ktorými môže rodič vývin svojho dieťaťa podporiť.

 

Fotogaléria: