Predtým, ako si študenti doprajú 2 mesiace oddychu od školských povinností, sme si pre nich v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, pripravili 25. júna 2024 prezentáciu o jednom z popredných predstaviteľov romantizmu a štúrovskej generácie a autorovi najdlhšej ľúbostnej básne na svete.

Študentov z SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi sme sa pokúsili zoznámiť s Andrejom Sládkovičom, vlastným menom Braxatorisom, nielen ako povinným učivom z literatúry, ale pozreli sme sa aj na jeho rodinné zázemie, strasti aj slasti jeho života a prostredníctvom jeho korešpondencie, predovšetkým s budúcou pani Braxatorisovou, nahliadli aj do jeho súkromia a spoznali tak lepšie jeho povahu, postoje a vnútorný svet. Študentom prajeme krásne leto a tešíme sa na naše ďalšie spoločné bádanie vo svete literatúry.

 

Fotogaléria: