Pán Ing. Matej Pisarčík zo Správy NP Slovenský raj svojou prezentáciou v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja zaujal žiakov 2. ročníka ZŠ na Lipovej ulici.

Nadšene a zvedavo reagovali na všetko, o čom rozprával. Vzbudil u nich záujem a podnietil ich k tomu, aby vyplnili hniezdnu kartu na monitorovanie bocianov, naučil ich v rámci environmentálnej výchovy, čo môžeme urobiť my na ochranu vtáctva. Zaujímavé rozprávanie bolo doplnené zvukovými i názornými ukážkami i výberom kníh k danej téme. V závere podujatia absolvovali deti krátky test na utvrdenie vedomostí a z knižnice si odnášali vystrihovačky na zhotovenie makiet vtákov.

Ďakujeme, p. Pisarčík!

 

Fotogaléria: