…U národov je tíšina, málo sa tam kto vypína, a keď svoju zdvihne hlavu, ľud ho sám v zem zašle tmavú. Tak my sme vec vykonali, by sme sprostých v kapse mali….Janko Kráľ

21. 3. 2022 o 15:00 hod. sa uskutočnilo v priestoroch Spišského kultúrneho centra a knižnice, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja, Stretnutie s poéziou Janka Kráľa pri príležitosti jeho  200. výročia narodenia. Janko Kráľ, často označovaný ako básnik -búrlivák, bol slovenský národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu a jeden z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. Na podujatí zazneli jeho básne umocnené hudbou, slovom a prezentáciou.

Podujatie bolo zrealizované v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej, DS Hviezdoslav, Gymnáziom, Školská ulica, Hotelovou akadémiou a s podporou Mesta Spišská Nová Ves.

 

Fotogaléria: