„Kto žije v srdciach tých, ktorých miloval, ten nikdy nezomrel…“

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 2. 11. 2021 vo veku 61 rokov navždy opustila naša kolegyňa Janka Dubayová, rod. Salajová.
Posledná rozlúčka s našou drahou kolegyňou bude v piatok 5. 11. 2021 o 13.00 hod. v Dome smútku v Smižanoch.

Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.