Vo štvrtok 22. 9. 2022 sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, bude konať ďalšie stretnutie otvoreného čitateľského miniklubu Krok za krokom do rozprávky.

Stretnutia sú určené pre všetky zvedavé deti do 6 rokov a ich rodičov. Predstavíme si knižné tipy pre deti, ktoré začínajú so svetom komunikovať, ale aj také, ktoré prehĺbia pozornosť a vnímavosť detí, primerane ich veku. Tešíme sa na vás o 9.00 hod.