SKCaK / Knižnica

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

Letná 33/28
052 01 Spišská Nová Ves
+421 53/4150301
kniznicasnv@skcak.sk

IČO 31297889
DIČ 2021468625

ČÍSLO ÚČTU
SK16 8180 0000 0070 0018 4534

   

}

PO 9:00 – 16:00

UT 10:00 – 17:00

ST 10:00 – 16:00

ŠT 10:00 – 17:00

PI 9:00 – 16:00

POVERENÁ RIADENÍM

Mgr. Monika TKÁČOVÁ
+421 910 239 562
tkacova@skcak.sk

ODBOR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB

VEDÚCA ODBORU

Mgr. Lenka DRUŽBACKÁ
+421 53/4150303
druzbacka@skcak.sk
Mgr. Andrea KAVATSIUK
Bc. Tatiana DZURICOVÁ
Úsek doplňovania a ochrany
knižničného fondu
+421 53/4150306
doplnovanie@skcak.sk
kavatsiuk@skcak.sk
dzuricova@skcak.sk
Júlia HRICOVÁ
Janka DUBAYOVÁ
PhDr. Soňa SVENTEKOVÁ
Úsek beletrie a centrálnej evidencie
+421 53/4150305 beletria
+421 53/4150301 centrálna evidencia
hricova@skcak.sk
dubayova@skcak.sk
sventekova@skcak.sk
Mgr. Lenka DRUŽBACKÁ
Mgr. Anna TARAJČÁKOVÁ
Úsek náučnej literatúry, študovňa dospelých, regionálna bibliografia
+421 53/4150308
naucne@skcak.sk
druzbacka@skcak.sk
tarajcakova@skcak.sk
Mgr. Renáta KORBOVÁ
Jaroslava ČESLOVÁ
Úsek literatúry pre deti a mládež
+421 53/4150304
detskeoddelenie@skcak.sk
korbova@skcak.sk
ceslova@skcak.sk
Jaroslava ČESLOVÁ
Čitáreň
ceslova@skcak.sk
Helena FURIMSKÁ
Jolana MATONOKOVÁ
Pobočka na sídlisku Mier
Šafárikovo námestie 2340/7
052 05 Spišská Nová Ves
+421 53/4462626
mier@skcak.sk

ODBOR EKONOMICKO-TECHNICKEJ ČINNOSTI

Mária VADELOVÁ
Táňa ŠLEJZÁKOVÁ
Ekonomické oddelenie
+421 53/4150302
ekonomika@skcak.sk
vadelova@skcak.sk
slejzakova@skcak.sk
Ján KAČÍR
vodič, bezpečnostný technik
+421 53/4150310

ODBOR MARKETINGU A PROPAGÁCIE

PhDr. Soňa SVENTEKOVÁ
marketing, public relation, projekty
+421 53/4425250
sventekova@skcak.sk
Lukáš BECK
foto a video dokumentácia, web, sociálne siete, grafika
+421 53/4425250
beck@skcak.sk