Kultúrne dedičstvo ako médium dialógu

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, OZ Pro Memory a Mesto Spišská Nová Ves vás pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva pozývajú 27. 9. 2022 o 10:00 hod. do knižnice na Letnej 28 na prednášku PhDr. Ruženy Kormošovej, PhD., ktorá predstaví Slovenskú cestu židovského kultúrneho dedičstva, bohatstva a kultúrnej rozmanitosti mesta Spišská Nová Ves. Takisto vás pozývame na komentovanú prehliadku židovského cintorína na Cintorínskej ulici, ktorá sa uskutoční o 14:00 hod. a 15:00 hod.