Po stopách zvierat
Na poslednom stretnutí so študentmi z SOŠ ekonomickej v rámci projektu Budúcnosť planéty je v našich rukách, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu študentov stredných škôl, sme sa 8. novembra v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, vybrali po stopách zvierat.

S pomocou Ing. Mateja Pisarčíka zo Správy Národného parku Slovenský raj sme sa učili rozpoznávať stopy zvierat, ale aj rôzne značky a známky ich aktivity, na ktoré môžeme pri potulkách lesom naraziť. Vypočuli sme si rôzne zvukové nahrávky a usilovali sa uhádnuť, aký živočích je pôvodcom zvukov. Rôznymi aktivitami si študenti opäť overili svoje vedomosti, ale sa aj dozvedeli
niečo nové. Na záver sme troch študentov odmenili užitočnými darčekmi. Dúfame, že sa študenti vďaka projektu dozvedeli mnohé zaujímavosti o životnom prostredí a jeho ochrane, o Národnom parku Slovenský raj, jeho histórii a ochrane prírody v ňom,
o separácii a recyklácii odpadu a mnohé iné zaujímavosti. Našim cieľom bolo, aby nielen nadobudli poznatky o prírode a o ochrane životného prostredia, ale aby vedeli vnímať hodnotu a krásu prírody, zamilovali si ju a prirodzene ju tak chceli chrániť. Dúfame, že sa nám to v priateľskej atmosfére a s nadšením odborného lektora aj nás – knihovníčok podarilo.
Projekt finančne podporila Slovenská asociácia knižníc, v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2022.

Reportáž TV Reduta:

[video src="https://www.snv.sk/data_import/tvrVysielanie/221115/221115-1.mp4" /]

 

Fotogaléria: