Prírodné zákony vo svete vtákov
V stredu 12. októbra sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, konalo tretie zo série štyroch stretnutí s odborným lektorom zo Správy Národného parku Slovenský raj, Ing. Matejom Pisarčíkom, v rámci projektu Budúcnosť planéty je v našich rukách, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu študentov stredných škôl. Projekt finančne podporila Slovenská asociácia knižníc, v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2022.

Pán Pisarčík tentoraz študentov voviedol do sveta vtákov a ozrejmil im zázrak vtáčej migrácie. Študenti sa dozvedeli, prečo sa vtáky každoročne vydávajú na dlhú a nebezpečnú cestu, ako je možné, že nezablúdia, čo ich môže ohroziť, ako „cestujú“, ako sa na výpravu pripravujú a všeličo zaujímavé. Študenti mali možnosť, okrem iného, vidieť aj dychberúce zábery mnohopočetných migrujúcich kŕdľov žeriavov, sprevádzané hlasnými zvukmi, ale aj úryvky z dokumentu o vtáčej migrácii. Prostredníctvom kvízu a aktivít si rozšírili svoje vedomosti, učili sa rozpoznávať rôzne druhy vtákov, ale aj hmyzu a naučili sa, čím je vhodné v zime prikrmovať nesťahovavé vtáky. Študenti tentoraz predviedli nielen svoje vedomosti, ale aj technické zručnosti, keď spoločnými silami vyrobili hniezdnu búdku pre vtáky, ktorú umiestnia na svojom školskom dvore.

 

Fotogaléria: